Pilgrim d.o.o
F. Prešerna 1 / III.kat, 51000 Rijeka
Renata: 099/320-0888 | Marija: 091/791-8560
Dogovorite termin ...

Centar za podršku zdravlju i unapređenje kvalitete življenja

Pilgrim d.o.o, osnovan 2008. godine, u prvom je redu Centar za podršku zdravlju i unapređenje kvalitete življenja, s ciljem doprinosa rastu i razvoju cjelovitog, zdravog društva svjesnih i odgovornih pojedinaca kroz oslobađanje životne sile i kreativnih potencijala istih.

Iza nas je više od desetljeća edukacije i praktične primjene znanja i vještina u zemlji i inozemstvu. Stečene kvalifikacije i kompetencije realiziramo putem svjesnog, odgovornog i cjelovitog (holističkog) pristupa pojedincu i njegovim psiho – somatskim potrebama.

Metode koje primjenjujemo su integrativne i komplementarne konvencionalnoj medicini te, samim time, doprinose boljim rezultatima bez obzira radi li se o fiziološkom ili psihološkom razumijevanju i rješavanju postavljenih tekućih problema individue.

U ugodno opremljenom prostoru, svojim klijentima nudimo apsolutnu podršku pažnjom, osiguravanjem privatnosti i očuvanjem integriteta

Informacije o trgovačkom društvu

Pilgrim d.o.o
51219 Čavle, Grbaste 25
Žiro račun, Erste banka
HR312402006-1100516559
Trgovački sud u Rijeci
MB: 0402425647 | OIB: 88084499086
Temeljni kapital 20.000,00kn uplaćen u cijelosti.
Osnivač: Marija Čubelić

Kontakt

Slanje poruke
Poruka je uspješno poslana